تحولات اینستاگرام؛ برای جذب کردن بیشتر کاربران

اینستاگرام همچنین می‌گوید در حال آزمایش قابلیت تازه‌ای از طریق دکمه ای جدید به نام پست‌های تازه است که با فشردن آن فید پست‌های کاربران نو می‌شود. پیش از این برای به روز کردن فید کاربران باید به ابتدای صفحه اینستاگرام می‌رفتند و با کشیدن دست به سمت پایین بر روی صفحه فید این برنامه را به طور دستی به روز می‌کردند.

تحولات اینستاگرام؛ برای جذب کردن بیشتر کاربران

اینستاگرام سرانجام الگوریتم‌های خود را تغییر می‌دهد تا پست‌ها و اطلاعات تازه تر را در مرتبه ای بالاتر از دیگر پست‌ها قرار داده و برای کاربران نمایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پیش از این اینستاگرام الگوریتم‌های خود را به گونه ای طراحی کرده بود که موجب می‌شد عکس‌ها و استوری‌های ارسالی افرادی بالاتر قرار بگیرد که کاربر مطالبشان را بیشتر لایک زده یا بیشتر در موردشان اظهار نظر کرده بود، این مطالب در بسیاری از موارد کهنه و قدیمی‌بودند و همین تغییر باعث اعتراض برخی کاربران شده بود که می‌گفتند اینستاگرام به همین علت تازگی و به روز بودن خود را از دست داده است.

اینستاگرام همچنین می‌گوید در حال آزمایش قابلیت تازه‌ای از طریق دکمه ای جدید به نام پست‌های تازه است که با فشردن آن فید پست‌های کاربران نو می‌شود. پیش از این برای به روز کردن فید کاربران باید به ابتدای صفحه اینستاگرام می‌رفتند و با کشیدن دست به سمت پایین بر روی صفحه فید این برنامه را به طور دستی به روز می‌کردند.

این تغییر هم واکنشی به اعتراضات کاربران است که می‌گویند برخی پست‌ها و عکس‌های ارسالی روزها بعد از ارسال در ابتدای صفحه اینستاگرام ظاهر می‌شود و آنها خواهان دیدن چنین مطالبی نیستند. البته اینستاگرام می‌گوید این تغییرات به معنای بازگشت کامل به فید زمانی نیست و اگر دوست صمیمی‌یک کاربر عکسی از خود را به اشتراک بگذارد و مدت زمان زیادی از این کار بگذرد باز هم اینستاگرام عکس یادشده را در صدر فید خبری کاربر نمایش می‌دهد.

این تغییرات مهم ترین تحول در الگوریتم‌های شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام از ماه مارس سال ۲۰۱۶ به این سو تلقی می‌شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه