چه کشورهایی بیشترین دستگاه خودپرداز را دارند؟

این‌روزها استفاده از دستگاه‌های کارتخوان یا به‌عبارتی P.O.S در فروشگاه‌ها و دفاتر خدماتی، امری رایج در خریدوفروش است. این‌روش، مزایای بسیاری داشته؛ ازجمله سهولت خرید، انتقال وجه، پرداخت قبوض، کاهش مصرف کاغذ و هزینه‌های مربوط به انتشار پول، پائین‌‌آمدن نرخ سرقت و... است.

چه کشورهایی بیشترین دستگاه خودپرداز را دارند؟

این‌روزها استفاده از دستگاه‌های کارتخوان یا به‌عبارتی P.O.S در فروشگاه‌ها و دفاتر خدماتی، امری رایج در خریدوفروش است. این‌روش، مزایای بسیاری داشته؛ ازجمله سهولت خرید، انتقال وجه، پرداخت قبوض، کاهش مصرف کاغذ و هزینه‌های مربوط به انتشار پول، پائین‌‌آمدن نرخ سرقت و... است.

به گزارش عصر ارتباط، در کشورهای مختلف این‌امکان در تعداد متنوعی وجود دارد و برپایه گزارش به‌روزشده ٢٠١٨ مجموعه تحلیلی و آماری The Global Economy که فهرست امروز ما براساسِ‌آن شکل گرفته، به‌طورِ‌متوسط به‌ازای هر‌ ١٠٠هزارنفر ٥٠,٩٥‌دستگاه ای‌تی‌ام هست. براساسِ‌این‌گزارش، در ایران به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر، ٦٦.٨٠دستگاه خودپرداز وجود دارد و ازاین‌حیث، بین ١٦٢ کشور، مقام ٤٥ را داریم.

چه کشورهایی بیشترین دستگاه خودپرداز را دارند؟
١. کره جنوبی (٢٧٨,٧٣دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٢. ماکائو (٢٥٤,١٣دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٣. کانادا (٢٢٠,٥٢دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٤. پرتغال (١٧٤,٨٥دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٥. روسیه (١٧٢,٩٧دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٦. استرالیا (١٦٤,٦٢دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٧. انگلستان (١٣١,٥٩دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٨. ژاپن (١٢٧,٦٤دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
٩. کرواسی (١٢٢,٨٨دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)
١٠. آلمان (١٢١,١٠دستگاه به‌ازای هر ١٠٠هزارنفر)