شما فکر کنید، این رایانه تایپ می‌کند

محققان دستگاهی ساخت‌اند که می‌تواند با رصد سیگنال های عضلانی عصبی در صورت فرد جملات او را قبل از بیان شدن در رایانه تایپ کند.

شما فکر کنید، این رایانه تایپ می‌کند

به تازگی دستگاه جدیدی برای خوانش مغز ساخته شده که افراد به کمک آنمی‌توانند افکارشان را در رایانه تایپ کنند. صحت عملکرد این دستگاه ۹۰ درصد است.

به گزارشعصر ارتباط به نقل از ایسنا، این دستگاه که AlterEgo نام گرفته به جای برقراری ارتباط با دستگاه‌های هوشمند در سکوت افکار کاربر را ترجمهمی‌کند و به او قدرتی خارق العادهمی‌دهد. هنگامیکه افراد تصمیممی‌گیرند جمله را به زبان بیاورند، مغز آنها سیگنالی به عضله‌های صورتمی‌فرستد. این روند حتی بدون آنکه فرد کلامی بر زبان بیاورد انجاممی‌شود.

دستگاه مذکور حسگرهایی دارد که ۷ بخش کلیدی صورت در گونه، فک و چانه را رصدمی‌کنند ومی‌تواند کلمات را شناسایی کنند.  

 شرکت‌های دیگر مانند Neuralink (متعلق به الون ماسک) مشغول ساختن دستگاه‌های مشابه هستند. محققان MIT دستگاه AlterEgo را ساخته اند که قابلیت شناسایی اعداد صفر تا ۹ و  ۱۰۰ واژه را  دارد.

آرناو کاپور سازنده این دستگاهمی‌گوید: AlterEgo به کاربر قدرت خارق العادهمی‌دهد. این سیستم در حقیقت یک گجت پوشیدنی است که یک سیستم رایانشی دارد و به طور مستقیم به یک برنامه متصلمی‌شود. این برنامه قابلیت جستجو در گوگل را دارد.

الکترودهای موجود در دستگاه سیگنال‌های عصبی عضلانی در فک و صورت را رصدمی‌کنند. این سیگنال‌ها زمانی ارسالمی‌شوند که کاربر جمله ای را در ذهن خود بیانمی‌کند. در مرحله بعد سیگنال‌ها به یک سیستم ماشین یادگیری ارائهمی‌شوند که برای برقراری ارتباط میان سیگنال‌ها و واژه‌های خاصی آموزش دیده است.

این دستگاه شامل دو هدفون نیز است که ارتعاشات استخوان‌های صورت و گوش داخلی را منتقلمی‌کنند. این هدفون‌ها گوش را نمی پوشانند بنابراین کاربرمی‌تواند بدون اختلال در فرایند محاوره، اطلاعات مورد نیازش را دریافت کند. این دستگاه به کاربران اجازهمی‌دهد بدون ردیابی با گوگل ارتباط برقرار کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه