همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

سه انتصاب جدید در شرکت مخابرات ایران

سه انتصاب جدید در شرکت مخابرات ایران

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، طی احکام جداگانه ای، معاون تجاری ، سرپرست امور فناوری اطلاعات و سرپرست مخابرات منطقه تهران را منصوب کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، از سوی مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، خانم طاهره مهدیه نجف آبادی به عنوان معاون تجاری مدیرعامل ، آقای ساسان کمیلی زاده به عنوان سرپرست امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران و آقای سیدعلی ملک جعفریان به عنوان سرپرست مخابرات منطقه تهران منصوب شدند.

درج دیدگاه

بررسی بازی