دادن حق حقوقی به ربات‌ها به پیشنهاد حقوق‌دانان اروپایی

اگر یک ربات خودکار در حین کار به هر علت به یک انسان آسیب برساند و مشکلی برای وی ایجاد کند، چه کسی مسئول خواهد بود.

دادن حق حقوقی به ربات‌ها به پیشنهاد حقوق‌دانان اروپایی

اگر یک ربات خودکار در حین کار به هر علت به یک انسان آسیب برساند و مشکلی برای وی ایجاد کند، چه کسی مسئول خواهد بود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، برخی وکلا و حقوق دانان اروپایی در این فکر هستند که تعقیب قضایی ربات‌های خودکار را به شیوه‌های مختلف ممکن کنند. بر این اساس برای هر ربات شخصیت الکترونیک تعریف می‌شود که نوعی شخصیت حقوقی به حساب می‌آید.

این موضوع در قالب یک پیشنهاد و در سال ۲۰۱۷ به اتحادیه اروپا ارائه شده است. البته اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌ها جایگاهی مانند انسان را به آنها اعطا نمی‌کند. به عنوان مثال ربات‌ها قادر به ازدواج نخواهند بود، یا حق خرید منزل یا فرزندخواندگی نخواهند داشت. اما خواهند توانست دیگران و از جمله انسان‌ها را مورد پیگرد قضایی قرار دهند و همینطور تعقیب قضایی آنها هم ممکن خواهد بود.

طرفداران این ایده می‌گویند انجام چنین کاری اقدامی‌ منطقی است و در آینده چارچوب‌های قانونی برای آن ایجاد خواهد شد. وکلا تاکید می‌کنند که افزایش استفاده از ربات‌ها و پیشبرد ایده‌هایی مانند شکل‌گیری شهرهای هوشمند هم موجب می‌شود تا حضور آنها در جوامع انسانی افزایش یابد  بنابراین باید برای پیامدهای این مساله برنامهریزی شود.

در مقابل برخی متخصصان هوش مصنوعی هم با چنین ایده‌ای مخالفت کرده و هشدار دادهاند که مسئولیت اقدامات ربات‌ها باید متوجه طراحان و شرکت‌های سازنده آنها باشد و مسئول قلمداد کردن خود ربات‌ها منطقی نیست. قرار است این موضوع طی ماه‌های آینده توسط اتحادیه اروپا و برخی متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه مورد بحث و بررسی  قرار بگیرد.