اختلال در سامانه طرح جامع مشترکین مخابرات

با اجرای عملیات کابل برگردان سامانه طرح جامع مشترکین، این سامانه در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه با اختلال همراه است.

اختلال در سامانه طرح جامع مشترکین مخابرات

 

با اجرای عملیات کابل برگردان سامانه طرح جامع مشترکین، این سامانه در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه با اختلال همراه است.

به گزارش عصر ارتباط، با عنایت به اجرای عملیات کابل برگردان سامانه طرح جامع مشترکین پاسخگویی به مشتریان با پیش شماره‌های ۵ در محدوده مخابرات منطقه ۵ تهران در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه دچار اختلال می‌شود.