فریب کاربران توسط اپراتور مخابراتی تی-موبایل!

اپراتور مخابراتی تی – موبایل در آمریکا به علت فریب کاربران و به صدادرآوردن بوق تماس در مورد تماس های برقرار نشده به پرداخت 40 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

فریب کاربران توسط اپراتور مخابراتی تی-موبایل!

اپراتور مخابراتی تی – موبایل در آمریکا به علت فریب کاربران و به صدادرآوردن بوق تماس در مورد تماس‌های برقرار نشده به پرداخت 40 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، تی –موبایل در طول سال‌های اخیر بارها و بارها و در مواردی که به علت نقص فنی نتوانسته گیرنده تماس‌ها را بیابد، برای فریب کاربران بوق برقراری تماس را به جای پیام عدم برقراری ارتباط به صدا درآورده است.

تی – موبایل تنها 90 روز فرصت دارد تا این جریمه را بپردازد و در ضمن باید ظرف سه سال آینده هر سال یک گزارش در مورد میزان تبعیت خود از قوانین مخابراتی آمریکا و به خصوص میزان موفقیت تماس‌ها برای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا ارسال نماید.

تی – موبایل به تخلف خود و تلاش برای فریب کاربران اعتراف کرده و تصریح کرده در حالی که تماسی برقرار نشده بود، بارها بوق دروغین برقراری تماس را به صدا درآورده است. دراین شرایط فرد تماس گیرنده تصور می کند که گیرنده تماس پاسخگوی وی نیست. این مشکل به خصوص در نواحی دورافتاده و روستایی وجود داشته است. سابقه شکایت کاربران از تی – موبایل در این زمینه به سال 2014 بازمی گردد و موضوع از 4 سال قبل مورد پیگیری قرار گرفته است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه