محمدعلی یوسفی زاده رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شد

محمدعلی یوسفی زاده به اتفاق آراء ، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران شد

محمدعلی یوسفی زاده رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شد

محمدعلی یوسفی زاده به اتفاق آراء ، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران شد

 به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، در اولین جلسه کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های که عصر امروز سه شنبه 28 فروردین ماه 1397در محل سازمان برگزار شد، محمدعلی یوسفی زاده موفق شد با کسب  تمام آراء اعضای کمیسیون، به عنوان رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها انتخاب شود.
در این جلسه همچنین ، علی توسلی به عنوان قائم مقام کمیسیون و سید محمد علی شریفی الحسینی  به عنوان دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از سوی رئیس انتخاب شدند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه