آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شد

آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شود.

آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شد

آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انتخاب شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در اولین جلسه کمیسیون شبکه که عصر امروز 28 فروردین  ماه در محل سازمان برگزار شد، در بخش انتخاب رئیس، آزاد معروفی و حمید بابادی نیا به عنوان نامزدهای ریاست کمیسیون به معرفی سوابق و برنامه‌های خود پرداختند.
در نهایت آزاد معروفی موفق شد با کسب حداکثر آراء به عنوان رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران  برگزیده شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه