فراخوان کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها با موضوع اعلام مسائل و مشکلات صنف در زمینه پروانه‌ها

کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تمام فعالان حوزه ارتباطات ثابت در سراسر کشور دعوت می‌کند مسائل و مشکلات خود درخصوص پروانه‌هاو تعرفه‌های مصوبات خدمات اینترنت را اعلام کنند.

فراخوان کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها با موضوع اعلام مسائل و مشکلات صنف در زمینه پروانه‌ها

کمیسیون اینترنت و انتقال داده های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از تمام فعالان حوزه ارتباطات ثابت در سراسر کشور دعوت می کند مسائل و مشکلات خود درخصوص پروانه هاو تعرفه های مصوبات خدمات اینترنت را اعلام کنند.

به گزارش  عصر ارتباط به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ، کمیسیون اینترنت و انتقال های داده ها از تمام فعالان صنف به خصوص شرکت های تأثیرپذیر در حوزه ارتباطات ثابت در سراسر کشور دعوت می کند مسائل و مشکلات خود درخصوصپروانه ها، تعرفه ها و  مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به  منظور جمع بندی و پیگیری  تا پایان روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه جاری به  ایمیل دبیرخانه سازمان با آدرس info@tehrannsr.org ارسال کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه