بازیافت ۲۰۰ دستگاه گوشی موبایل آیفون در یکساعت!

اپل ربات عظیمی برای بازیافت بهتر آیفون ساخته است. این ربات در یک ساعت ٢٠٠ آیفون را بازیافت می‌کند.

بازیافت ۲۰۰ دستگاه گوشی موبایل آیفون در یکساعت!

بازیافت آیفون کار سختی است. مشهور است که قطعات این موبایل‌ها را به سختی می‌توان از یکدیگر جدا کرد و به همین دلیل کاری وقت گیر به حساب می‌آید. 

به گزارش عصر ارتباط ، در همین راستا اپل  رباتی ساخته تا در این امر کمک رسان باشد. این ربات دیزی نام گرفته و بهتر می‌تواند آیفون‌ها را بازیافت کند. این ربات عظیم می‌تواند در یک ساعت ٢٠٠ آیفون را بازیافت کند. دیزی قابلیت جدا کردن قطعات داخلی مختلف  و دسته بندی آنها را دارد. به این ترتیب می‌تواند مواد بیشتری را بازیافت کند. 

همچنین پیش از این و در سال ٢٠١٦ میلادی اپل رباتی به نام لیام  به طور آزمایشی برای بازیافت آیفون ٦ ساخته بود.

بازیافت ۲۰۰ دستگاه گوشی موبایل آیفون در یکساعت توسط ربات!