برگزاری نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران

اولین نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران ۵ اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

برگزاری نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران

 اولین نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران با موضوع رمز ارزها، امنیت و آینده کسب وکار، چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷ در سالن اجتماعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش عصر ارتباط، پدیده رمزارزها و کاربردهای مختلف و متنوع آن در بانکداری، پرداخت‌های بین‌المللی، تسهیل گردشگری و تجارت الکترونیک منجر شده که به عنوان یک پدیده جدید و متفاوت با گذشته، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

قدرت و پتانسیل چشم‌گیر این پدیده در ایجاد تحولات اقتصادی عظیم، باعث شده بسیاری از کشورها، با هدف همراهی و همگامی با تحولات آتی اقتصاد جهانی و بهره‌گیری حداکثری از مزایای متعدد این پدیده، با ایجاد کارگروه‌های ویژه و گردآوری نظرات خبرگان حوزه، زیرساخت‌های قانونی و فنی موردنیاز را آماده و مهیا سازند.

در این راستا، انجمن رمز ایران به منظور بررسی مسائل فناورانه و تبعات مالی و اقتصادی رمزارزها، نشست هم اندیشی با موضوع « رمزارزها، امنیت و آینده کسب وکار » را برگزار می کند.