"البرز" در جایگاه سوم شاخص توسعه ارتباطات کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با بیان اینکه البرز در سال 93 از نظر شاخص توسعه ارتباطات در جایگاه چهاردهم کشور قرار داشت گفت: در پایان سال 96 استان البرز از این نظر در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.

"البرز" در جایگاه سوم شاخص توسعه ارتباطات کشور

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با بیان اینکه البرز در سال 93 از نظر شاخص توسعه ارتباطات در جایگاه چهاردهم کشور قرار داشت گفت: در پایان سال 96 استان البرز از این نظر در جایگاه سوم کشور قرار گرفت.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایسنا، غلامرضا حمیدی اظهار کرد: استان البرز در سال 93 در جدول رتبه‌بندی شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایگاه چهاردهم کشور قرار داشت.

حمیدی افزود: این شاخص در حوزه ارتباطات براساس دو مولفه دسترسی و  استفاده و براساس تعداد مشترکین تلفن ثابت و همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت، تعداد خانوار دارای رایانه و برخوردار از اینترنت و تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر جمعیت و تعداد مشترکین اینترنت باند پهن با سیم و بی‌سیم سنجیده می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در این حوزه‌ها طی چهارسال اخیر انجام شده است، استان البرز  از رده چهاردهم جدول رتبه‌بندی شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به رتبه سوم کشور ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز با بیان اینکه از سال 92 تا 96 حدود 900 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در البرز سرمایه‌گذاری شد، خاطرنشان کرد: 200 میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری در سال 96 انجام شد.

نقد و بررسی بازی