استعفا صدوقی از نصر تهران

پس از موافقت هیات مدیره سازمان با استعفای وحید صدوقی، حمید یزدانی به عنوان اولین عضو علی البدل هیات مدیره سازمان در شاخه شرکت ها، از این پس به عنوان عضو اصلی در جلسات هیات مدیره سازمان مشارکت خواهد داشت.

استعفا صدوقی از نصر تهران

پس از موافقت هیات مدیره سازمان با استعفای وحید صدوقی، حمید یزدانی به عنوان اولین عضو علی البدل هیات مدیره سازمان در شاخه شرکت‌ها، از این پس به عنوان عضو اصلی در جلسات هیات مدیره سازمان مشارکت خواهد داشت.

به گزارش عصر ارتباط، وحید صدوقی، طی نامه ای ضمن تشکر از اعتماد و حمایت اعضای صنف برای انتخابش به عنوان عضو هیات مدیره این سازمان، به دلیل تغییرات رخ داده در مدیریت شرکت ارتباطات سیار ایران و همچنین برنامه‌های شخصی اش که امکان حضور منظم  وی  را در جلسات هیات مدیره سازمان سلب کرده بود، استعفای خود را تقدیم رییس هیات مدیره سازمان نصر تهران کرد.محمدباقر اثنی عشری رییس هیات مدیره سازمان نصر تهران به نمایندگی از اعضای هیات مدیره طی نامه‌ای با اظهار تاسف از عدم حضور و مشارکت فعالانه وحید صدوقی در هیات مدیره سازمان به دلیل تغییرات مدیریتی در ساختار شرکت ارتباطات سیار ایران، اعلام کرد هیات مدیره سازمان ضمن درک شرایط پیش آمده، به رغم میل باطنی پس از بررسی موضوع با تمجید از اقدام حرفه ای وحید صدوقی، درخواست استعفای وی  را  می‌پذیرد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه