تلگرام در دست تعمیر است!

تلگرام اعلام کرد مهندسان این شرکت مشغول آماده سازی تجهیزات پس از قطعی برق هستند و اختلال این پیام رسان برای کاربران در مناطق اروپا و خاورمیانه در حال برطرف شدن است.

تلگرام در دست تعمیر است!

تلگرام اعلام کرد مهندسان این شرکت مشغول آماده سازی تجهیزات پس از قطعی برق هستند و اختلال این پیام رسان برای کاربران در مناطق اروپا و خاورمیانه در حال برطرف شدن است.

به گزارش عصر ارتباط، پیام رسان تلگرام در توئیتی اعلام کرد: مهندسان این شرکت مشغول بازگرداندن سرور قطع شده به شبکه هستند.

 در این پیام آمده است: خوشه سرورهایEurocluster بالاخره به برق متصل شد. تمام مهندسان مشغول کار هستند تا پس از قطعی برق تجهیزات را آماده کند.

 تلگرام برای کاربران اروپا، خاورمیانه و کشورهای منطقه CIS در حال تعمیر است.

این درحالی است که این پیام رسان در توئیتی دیگر دلیل اختلال در تلگرام را  قطعی وسیع برق در منطقه آمستردام اعلام کرده بود.

 

نقد و بررسی بازی