هوش مصنوعی به کمک سربازان می‌رود!

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و آزمایشگاه ارتش آمریکا یک هوش مصنوعی ایجاد کردند که به سربازان آمریکایی امکان آموزش دقت، حافظه و عقلانیت را می‌دهد.

هوش مصنوعی به کمک سربازان می‌رود!

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا جنوبی و آزمایشگاه ارتش آمریکا یک هوش مصنوعی ایجاد کردند که به سربازان آمریکایی امکان آموزش دقت، حافظه و عقلانیت را می‌دهد.

به گزارش عصر ارتباط، تکنولوژی هوش مصنوعی بخشی از آموزش سربازان خواهد بود و به سربازان اجازه می‌دهد که اطلاعات را از جنگ ها و مکان های مختلف جمع‌آوری کرده و پردازش کنند.
همچنین این شبکه عصبی نه تنها یک عنصر آموزشی بوده، بلکه یک مشاور در طول جنگ است که با کمک آن می‌توان از اشتباهات آماری و چشم‌انداز ضعف‌ها جلوگیری کرد. 
دانشمندان با استفاده از دروازه آرایه ماتریسی، میکروچیپ ها هوش مصنوعی ایجاد می‌کنند. این امر به آنها این امکان را می‌دهد که در تجهیزات نظامی و لباس‌های نظامی سربازان قرار داده شود و مصرف انرژی را نیز تا 10 برابر کاهش دهد.