تبدیل سوسک‌ به "نرم ربات"، برای استفاده در عملیات‌های جستجو و نجات!

محققان با نصب الکترودهایی روی نوعی سوسک مسیر حرکت آنها را کنترل می‌‌کنند. به این ترتیب آنها نرم رباتهایی ساخته‌اند که در عملیات‌های جستجو و نجات قابل استفاده است.

تبدیل سوسک‌ به "نرم ربات"، برای استفاده در عملیات‌های جستجو و نجات!

محققان با نصب الکترودهایی روی نوعی سوسک مسیر حرکت آنها را کنترل می‌‌کنند. به این ترتیب آنها نرم رباتهایی ساخته‌اند که در عملیات‌های جستجو و نجات قابل استفاده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محققان دانشگاه فناوری نانیانگ در مالزی توانسته‌اند مسیرهای پرواز سوسک‌های نر M. torquata را ردیابی کنند.

 برای این منظور آنها الکترودهایی روی 4 ماهیچه مربوط به پرواز حشره قرار دادند و با کوله پشتی‌هایی بسیار کوچک مسیر حرکت آنها را کنترل کردند.

این حشرات در حقیقت با اضافه کردن دستگاه‌های مصنوعی به «نرم ربات»‌هایی تبدیل شدند.

 محققان با استفاده از پالس‌های الکتریکی سوسک‌ها را به جهات مختلف هدایت کردند. جالب آنکه سرعت آنها را نیز با تغییر فرکانس پالس‌ها می‌‌توان تغییر داد.

در بخشی از این تحقیق آمده است: به جای استفاده از  روندهای پیچیده و مکانیسم‌های جابجایی حشره، می‌ توان یک نمونه واقعی را با قراردادن دستگاه‌هایی به یک نرم ربات تبدیل کرد.

تحقیق مذکور نشان می دهد حرکت حشره را می توان در جهت مطلوب بررسی کرد. همچنین حاکی از آن است که ساخت ربات‌های خودکار بیوهیبریدی به اندازه یک حشره از لحاظ فنی قابل انجام است.

از این نرم ربات می توان برای نجات انسان‌ها در عملیات جستجو و نجات استفاده کرد.به گفته محققان این پروژه نرم ربات‌ها با افزودن حسگرهای دی اکسید کربن و مادون قرمز می توانند افراد زنده را ردیابی کنند.

همچنین کنترل حشرات بسیار راحت‌تر از پهپاد‌ها و کم هزینه‌تر است.