بررسی امنیت در شبکه‌های اجتماعی، در یک نشست علمی

نشست بررسی شبکه‌های اجتماعی با عنوان « امنیت در دنیای مجازی» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

بررسی امنیت در شبکه‌های اجتماعی، در یک نشست علمی

نشست بررسی شبکه‌های اجتماعی با عنوان « امنیت در دنیای مجازی» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، آشنایی با شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ایران و جهان، شبکه‌های اجتماعی و جهان مدرن و پسا مدرن، شبکه‌های اجتماعی و مناسبات انسانی، کاری و امنیت در آن و نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتباطات و روابط عمومی‌از جمله محورهای مورد بحث در این برنامه است.

نشست بررسی شبکه‌های اجتماعی با عنوان « امنیت در  دنیای مجازی» با حضور حسن گوهرپور، منتقد و نویسنده روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات و در جمع دانش آموزان دبیرستان پسرانه شهید کدخدایی برگزار می‌شود.

گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی، شبکه های اجتماعی زرد و علاقه مندی جوانان به این پدیده نوظهور،  از جمله اهداف برگزاری این نشست است.