شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است

هر گونه مصوبه‌ای که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد تنها توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام عمومی می‌شود.

شورای عالی فضای مجازی، فیلترینگ تلگرام را تصویب نکرده است

در پی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی برتصویب فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام توسط شورای عالی فضای مجازی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محمد حسین پور  تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی هیچگونه مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نداشته است.

مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: هر گونه مصوبه‌ای که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد تنها توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام عمومی می‌شود و در سایت مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس شده و قابل رویت است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه