حذف ویدئوهای تقلب در مقالات علمی، در یوتیوب

یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را از ۲۵۰ کانال را که ویدئوهایی حاوی تبلیغات برای یک خدمت تقلب در مقاله‌های علمی پخش می‌کردند را حذف کند.

حذف ویدئوهای تقلب در مقالات علمی، در یوتیوب

یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را از ۲۵۰ کانال را که ویدئوهایی حاوی تبلیغات برای یک خدمت تقلب در مقاله‌های علمی‌پخش می‌کردند را حذف کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، یوتیوب به شدت تبلیغاتی که خود به خود روی ویدئوها قرار می‌گیرند ر ا رصد و مدیریت می‌کند. اما مدیریت تبلیغاتی که در میان ویدئوها قرار دارند، چالش مهم این شرکت است.

پس از آنکه تحقیقات بی بی سی نشان داد بیش از ۲۵۰ کانال ویدئوهایی با تبلیغات میانی شرکت EduBirdie (یک خدمت تقلب در مقاله‌های علمی‌متعلق به اوکراین) دارند، یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را حذف کند.

همچنین این شرکت به بعضی از کانال‌ها تا ۴ می‌فرصت داده تا تبلیغات را از میان ویدئو حذف کنند. هنوز مشخص نیست یوتیوب به کاربرانش اجازه می‌دهد ویدئوهای ادیت شده بدون تبلیغات را آپلود کنند یا خیر.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه