همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حذف ویدئوهای تقلب در مقالات علمی، در یوتیوب

حذف ویدئوهای تقلب در مقالات علمی  در یوتیوب

یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را از ۲۵۰ کانال را که ویدئوهایی حاوی تبلیغات برای یک خدمت تقلب در مقاله‌های علمی‌پخش می‌کردند را حذف کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، یوتیوب به شدت تبلیغاتی که خود به خود روی ویدئوها قرار می‌گیرند ر ا رصد و مدیریت می‌کند. اما مدیریت تبلیغاتی که در میان ویدئوها قرار دارند، چالش مهم این شرکت است.

پس از آنکه تحقیقات بی بی سی نشان داد بیش از ۲۵۰ کانال ویدئوهایی با تبلیغات میانی شرکت EduBirdie (یک خدمت تقلب در مقاله‌های علمی‌متعلق به اوکراین) دارند، یوتیوب مجبور شد بیش از ۱۴۰۰ ویدئو را حذف کند.

همچنین این شرکت به بعضی از کانال‌ها تا ۴ می‌فرصت داده تا تبلیغات را از میان ویدئو حذف کنند. هنوز مشخص نیست یوتیوب به کاربرانش اجازه می‌دهد ویدئوهای ادیت شده بدون تبلیغات را آپلود کنند یا خیر.

درج دیدگاه

بررسی بازی