همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

رکوردشکنی ایرانی‌ها دردانلودفیلترشکن مجانی

رکوردشکنی ایرانی‌ها دردانلودفیلترشکن مجانی

این روزها از مجموع ۳۰ اپلیکیشن پر دانلود مجانی ایرانی‌ها، ۲۶اپلیکیشن فیلترشکن است.

به گزارش عصر ارتباط، بررسی آمارهای گوگل پلی نشان می‌دهد این روزها از مجموع ۳۰ اپلیکیشن پر دانلود مجانی ایرانی‌ها، ۲۶اپلیکیشن فیلترشکن است.

درج دیدگاه

بررسی بازی