رصد امواج مغزی کارمندان با هدف افزایش بهره وری در شرکت‌های چینی

شرکت‌های چینی سعی دارند با رصد امواج مغزی کارمندان خود بهره وری آنان را افزایش دهند.

رصد امواج مغزی کارمندان با هدف افزایش بهره وری در شرکت‌های چینی

شرکت‌های چینی سعی دارند با رصد امواج مغزی کارمندان خود بهره وری آنان را افزایش دهند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، شرکت‌های چینی با استفاده از کلاهخودهای مخصوص مشغول بررسی امواج مغزی کارمندان خود هستند.

 شرکت‌ها از اطلاعات جمع آوری شده برای رصد نشانه‌های استرس، افسردگی و مشکلات دیگر (که روی بهره وری کارمندان تاثیر دارد)، استفاده می کنند. هنگامیکه مشکلی ردیابی می شود، به کارمند مورد نظر  یک روز مرخصی داده  یا وظایفی با استرس کمتر به او محول می شود.

«هانگژو ژونگنگ الکترونیک» یکی از شرکت‌هایی است که این فناوری را به کار می‌برد. به گفته این شرکت استفاده از آن به افزایش بهره وری کلی کارمند منجر شده است.

در برخی شرکت‌های دیگر از این روش همراه با فناوری واقعیت مجازی برای آموزش کارمندان استفاده می شود. شرکت «نینگبو شنیانگ لوجستیکز »کلاهخودهای رصد امواج مغز را با دستگاه‌های واقعیت مجازی به کار می‌گیرد تا وظایف فرد را شبیه سازی کند.