ایجاد ۹۰ هزار شغل با توسعه زیرساخت‌های مهارتی فناوری اطلاعات توسط دانشکده پست و مخابرات

رئیس دانشکده پست و مخابرات از برنامه ریزی برای ایجاد ۹۰ هزار شغل با توسعه زیرساختهای مهارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرو حکم وزیر ارتباطات خبر داد.

ایجاد ۹۰ هزار شغل با توسعه زیرساخت‌های مهارتی فناوری اطلاعات توسط دانشکده پست و مخابرات

رئیس دانشکده پست و مخابرات از برنامه ریزی برای ایجاد ۹۰ هزار شغل با توسعه زیرساختهای مهارتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیرو حکم وزیر ارتباطات خبر داد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، وحید یزدانیان در نشست خبری با اشاره به حکم وزیر ارتباطات مبنی بر توسعه زیرساختهای مهارتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و محول کردن این وظیفه به دانشکده مخابرات اظهار داشت: وزارت ارتباطات به عنوان پشتیبان نظام کارآفرینی و اشتغال در کشور، موضوع توسعه زیرساخت‌های آموزشی را با هدف ایجاد ۹۰ هزار شغل با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و بخش خصوصی برای سال جاری در برنامه دارد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح، دانشکده مخابرات نسبت به استخراج نیازهای بخش خصوصی در حوزه مهارت فناوری اطلاعات اقدام کرده است، ادامه داد: اینکه هر استان به چه تعداد نیرو و با چه نوع مهارتی نیاز دارد، احصا می‌شود و با توجه به این نیازها، دوره‌های مهارت آموزی توسط دانشکده مخابرات برگزار می‌شود.

یزدانیان تاکید کرد: در پیاده سازی این طرح، وزارت کار، سازمان مدیریت برنامه ریزی و سندیکاهای مخابرات، افتا و بخش خصوصی همراه وزارت ارتباطات خواهند بود. به همین دلیل شورای راهبری با حضور نمایندگان این دستگاهها تشکیل شده و قرار است الگوی توسعه زیرساختهای آموزشی مهارتی ICT برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور، شکل گیرد.

وی گفت: این طرح با برنامه‌ریزی تربیت ۹۰ هزار نیروی مهارتی در سال جاری تعریف شده و هم اکنون فاز پایلوت آن در استان کردستان به اجرا درآمده است.