انتصاب مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت

مدیرکل طرح و توسعه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

انتصاب مدیرکل طرح و توسعه شبکه زیرساخت

مدیرکل طرح و توسعه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، با حکم صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اصغر شمس جی به عنوان مدیرکل طرح و توسعه شبکه این شرکت منصوب شد.

اصغر شمس جی دارای مدرک مهندسی الکترونیک است و همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور از سال ۷۲ به عنوان کارشناس بالانس مراکز و شبکه آغاز کرد.

ریاست اداره مهندسی سوئیچ های شبکه ، معاونت اداره کل طرح و مهندسی، مدیرکل دفتر مدیریت پروژه و بودجه و مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل شرکت ارتباطات زیرساخت از جمله مسئولیتهای وی در این شرکت بوده است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه