همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

برگزاری سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه در دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری  سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه در دانشگاه شهید بهشتی

سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه با حضور رئیس سازمان فضایی ایران در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، سمینار توسعه کسب و کارهای فضاپایه با محوریت حمایت از کسب وکارهای نوپا در حوزه فناوری فضایی برگزار خواهد شد.

محورهای مورد بحث در این سمینار که روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، ارتباطات ماهواره ای سنجش از دور، اقتصاد جهانی فناوری فضایی و محیط زیست و علوم محیطی است.

آشنایی با برنامه ها و سیاستهای سازمان فضایی ایران و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فضا از جمله اهدافی است که در این سمینار از سوی مسئولان به آن پرداخته می‌شود.

سمینار توسعه کسب و کارهای فضا پایه با حضور رئیس سازمان فضایی ایران، معاون این سازمان و اعضای هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

برگزاری  سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه در دانشگاه شهید بهشتی

درج دیدگاه

بررسی بازی