ارائه کارت اعتباری توسط شرکت اپل تا سال 2019

اپل قصد دارد با همکاری یک بانک سرمایه گذاری خدمت کارت اعتباری را تا اوایل ٢٠١٩ برای مشتریانش عرضه کند.

ارائه کارت اعتباری توسط شرکت اپل تا سال 2019

اپل قصد دارد با همکاری یک بانک سرمایه گذاری خدمت کارت اعتباری را تا اوایل ٢٠١٩ برای مشتریانش عرضه کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،  گزارش‌های جدید حاکی از آن است که اپل  مشغول مذاکره برای یک کارت اعتباری  Apple  Pay  است.  

این شرکت قصد دارد کارت اعتباری مذکور را با همکاری بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس ارائه کند.

همچنین به نظر می‌رسد همکاری میان دو شرکت شامل خدمات دیگر نیز می‌شود. البته هر دو آنها هنوز  مشغول مذاکره درباره جزئیات این همکاری هستند، اما اپل قصد دارد در اوایل ٢٠١٩ این کارت اعتباری را برای مشتریانش ارائه کند.

البته پیش از این اپل خدمت کارت اعتباری  Apple Rewards  را با همکاری بانک بارکلیز ارائه کرده است، اما همکاری با گلدمن ساکس جایگزین خدمت قبلی می‌شود.