فقط 10 درصد از کاربران توئیتر، در مورد اصالت اخبار های موجود، شک دارند!

علیرغم انتشار گسترده اخبار جعلی و دروغین از طریق توئیتر، کمتر از 10 درصد کاربران این شبکه اجتماعی در مورد صحت و اصالت اخبار ارسالی حساسیت دارند و این مساله را کنترل می‌کنند.

فقط 10 درصد از کاربران توئیتر، در مورد اصالت اخبار های موجود، شک دارند!

علیرغم انتشار گسترده اخبار جعلی و دروغین از طریق توئیتر، کمتر از 10 درصد کاربران این شبکه اجتماعی در مورد صحت و اصالت اخبار ارسالی حساسیت دارند و این مساله را کنترل می‌کنند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، تحقیقاتی که توسط دانشگاه بوفالو انجام شده، نشان می‌دهد که کمتر از 10 درصد از کاربران توئیتر در مورد اصالت اخبار موجود در این شبکه اجتماعی تردید کرده‌اند و به این موضوع اهمیت داده‌اند.

برای بررسی این موضوع واکنش کاربران توئیتر در قابل چهار شایعه متفاوت با تحقیق در مورد 20 هزار توئیت ارسالی بررسی شده و مشخص شده که در مجموع بین یک تا نه درصد کاربران توئیتر در مورد دقت و صحت شایعات یادشده واکنشی نشان داده و این مساله را جدی گرفته‌اند.

در مقابل بین 86 تا 91 درصد از کاربران توئیتر بدون آنکه در مورد صحت و اصالت شایعات ارسالی تحقیق کنند آنها را بازارسال کرده یا مجددا به اشتراک گذاشته‌اند.

متخصصان هشدار می‌دهند که بی توجهی به این موضوع می‌تواند روند مقابله با انتشار اخبار جعلی و دروغین را با مشکل مواجه کرده و بازار شایعه پراکنان را در فضای مجازی داغ نگهدارد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه