شکایت دسته جمعی کاربران اپل، از مشکلات کیبورد مک‌بوک‌ها

مشکلاتی در کیبوردهای مک بوک پرو و مک بوک منجر به شکایت دسته جمعی صاحبان این رایانه‌ها از اپل شده است.

شکایت دسته جمعی کاربران اپل، از مشکلات کیبورد مک‌بوک‌ها

مشکلاتی در کیبوردهای مک بوک پرو و مک بوک منجر به شکایت دسته جمعی صاحبان این رایانه‌ها از اپل شده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ماشابل تک، سکوت اپل درباره کیبوردهای معیوب مک بوک و مک بوک پرو مشکل ساز شده است. در همی‌ن راستا در یکی از دادگاه‌های ایالت کالیفرنیا شکایت دسته جمعی علیه اپل ثبت شده است.

طبق این شکایت نامه، اپل مشکل  butterfly switchکیبورد رایانه‌های مک بوک و مک بوک پرو  به عنوان یک مشکل طراحی به رسمی‌ت نمی‌ شناسد.

butterfly switch مکانیسمی‌ است که سبب می‌ شود هر کلید کیبورد ثبات و دقت بیشتری داشته باشد و از ضخامت آن نیز ۴۰ درصد کمتر شود.

در این اواخر  مشکلاتی در این کیبوردها موجب اعتراض کاربران شد. جمع شدن گردوغبار می‌ان کلیدها سبب می‌ شود فشردن آنها غیر ممکن شود و در نتیجه کیبورد از کار بیفتد.

وب سایتی به نام Change.org تقاضایی برای فراخوان رایانه‌های مک بوک پرو با ۱۸هزار امضا جمع آوری کرده است.

این درحالی است که کارشناسان منتظر پاسخ اپل هستند.