ورود کمیته ارتباطات مجلس به حل مشکل USSD

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از ورود به مساله حذف کدهای دستوری موبایل (USSD ) مطابق با تصمیم بانک مرکزی خبر داد.

ورود کمیته ارتباطات مجلس به حل مشکل USSD

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از ورود به مساله حذف کدهای دستوری موبایل (USSD ) مطابق با تصمیم بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل ازمهر، رمضانعلی سبحانی فر در مراسم بهره برداری از مرکز عملیات یکپارچه مدیریت شبکه مخابرات (NOC) بر لزوم توسعه خدمات ارزش افزوده روی تلفن ثابت تاکید کرد و گفت: مخابرات باید به فکر درآمدزایی از طریق خدمات ارزش افزوده روی تلفن ثابت باشد که در این زمینه عقب هستیم.

وی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده می تواند منجر به درآمدزایی قابل توجهی روی شبکه ارتباطی کشور باشد، تاکید کرد: برای مثال سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) رقم بسیار بالایی را در سیستم تراکنشی کشور به خود اختصاص داده است که حذف آن می تواند کاهش درآمد بسیاری را به همراه داشته باشد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس بر لزوم پیگیری این مشکل تاکید کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی برای حذف این سرویس، کمیته ارتباطات مجلس در مساله USSD ورود کرده است و در حال بررسی جوانب آن است تا این مشکل را حل کند.

وی گفت: امروز دیگر در حوزه ارتباطات، تنها صوت و مکالمه مطرح نیست و باید به خدمات ارزش افزوده روی این بستر توجه ویژه ای شود.