همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

دردسر فناوری شناسایی صورت برای پلیس انگلیس

دردسر فناوری شناسایی صورت برای پلیس انگلیس

پلیس انگلیس برای شناسایی مجرمان از فناوری شناسایی صورت استفاده می کند و طبق آمار این فناوری در ۹۸ درصد موارد فرد اشتباهی را ردیابی کرده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، گزارش Big Brother Watchیک گروه غیر انتفاعی حمایت از حقوق شهروندی در انگلیس نشان می دهد، فناوری شناسایی صورت که پلیس این کشور از آن استفاده می کند، اشتباهات زیادی دارد.

این گزارش با تکیه بر آمار مربوط به Freedom of Information نشان می دهد  ۹۸ درصد عملیات شناسایی های انجام شده با این فناوری اشتباه بوده است. میزان اشتباه این فناوری در منطقه حفاظتی پلیس ولز جنوبی نیز ۹۱ درصد رسیده بوده است.

از فناوری شناسایی صورت در رویدادهای مهم مانند کارناوال ناتینگ هیل، رویدادهای ورزشی، کنسرت های موسیقی استفاده می شود تا افرادی که فهرست سیاه هستند،  از جمله مجرمان فراری را شناسایی کند.

درهمین راستا سیلکی کارلو، مدیر Big Brother Watch (یک گروه غیر انتفاعی حمایت از حقوق شهروندی در انگلیس) در این باره می گوید: ما شاهد آن هستیم که از افراد عادی خواسته می شود با نشان دادن کارت شناسایی بی گناهی خود را ثابت کنند. زیرا پلیس به اشتباه هزاران شهروند بی گناه را به عنوان مجرم ردیابی می کند. برای این پروژه میلیون ها پوند از بودجه عمومی صرف شده و همچنین آزادی های مدنی شهروندان را نیز سوال می برد.

 آمار پلیس متروپولیتن نشان دهنده ۱۰۲ شناسایی اشتباه است و این فناوری فقط توانسته در ۲ مورد فرد صحیح را شناسایی کند. البته هیچ کدام از آنها دستگیر نشدند.

 در ولز جنوبی نیز میان ۲۶۸۵ مورد شناسایی شده، ۲۴۵۱ نفر اشتباه ردیابی شدند(۹۱ درصد). 

درج دیدگاه

بررسی بازی