روز جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی گرامی باد

هفته نامه "عصر ارتباط" 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به صاحب نظران، دانش‌آموختگان، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک می‌گوید.

روز جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی گرامی باد

هفته نامه "عصر ارتباط" 27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به صاحب نظران، دانش‌آموختگان، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک می‌گوید.