اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سلمانی فارسی، اشرفی اصفهانی و دکتر حسابی از تاریخ 30 اردیبهشت ماه آغاز می شود.

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سلمانی فارسی، اشرفی اصفهانی و دکتر حسابی از تاریخ 30 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

به گزارش  عصر ارتباط، مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره‌های 2206 الی 2209، 2234 الی 2238، 2211 الی 2214، 2674، 2676، 2635 در محدوده خیابان‌های سرو غربی، میدان کتاب و سرو، نبش آسمان‌ها  با اختلال 72 ساعته همراه است.

همچنین  در مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی با پیش شماره‌های 3305 الی 3310، 3316 الی 3319 در محدوده  خیابان‌های شهید پور عبدی، شهید جعفری، شهید کندی، شهید واضحی فرد نیز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین  پیش شماره‌های 6510 الی 6512، 6514 الی 6517، 6519، 6559، 6539، 3961 در محدوده مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک)  به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه