رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی: عدم توسعه کاربران فناوری‌های فضایی یکی از نقایص حوزه فضایی در کشور است که باید با کمک همه دستگاه‌ها این نقص بزرگ را جبران کنیم

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: باید تعداد کاربران فناوری های فضایی در کشور افزایش یابد.

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی: عدم توسعه کاربران فناوری‌های فضایی یکی از نقایص حوزه فضایی در کشور است که باید با کمک همه دستگاه‌ها این نقص بزرگ را جبران کنیم

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی‌گفت: باید تعداد کاربران فناوری‌های فضایی در کشور افزایش یابد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی افزایش تعداد کاربران فناوری‌‌های فضایی را یک ضرورت ملی در کشور عنوان کرد و گفت: عدم توسعه کاربران فناوری‌های فضایی یکی از نقایص حوزه فضایی در کشور است که باید با کمک همه دستگاه‌ها این نقص بزرگ را جبران کنیم.

وی افزود: عدم توجه کافی به برنامه‌های توسعه کاربر فناوری‌‌های فضایی در اقتصاد ملی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی از نقایص کشور در این حوزه است.

به گفته منطقی، یکی از مهم ترین نیازهای حوزه فضایی کشور، ایجاد هماهنگی و ارتباط منسجم بین مراکز فعال، نهادها و سازمان‌های دولتی و سایر ذینفعان حوزه فضایی است.

وی عنوان کرد: برای تحقق این هماهنگی‌ها نیاز است که تفکیک مشخص وظایف سیاستگذاری، اجرا، نظارت و توسعه سامانه‌های فضایی با پلتفرم‌های متنوع و ماموریت‌ها و کارکردهای مشابه صورت گیرد تا همه دستگاه‌ها بتوانند به صورت روشن و مشخص به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه