بررسی طرح راهبردی آمریکا در توسعه هوش مصنوعی، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی دولت آمریکا» که برای آن بودجه قابل توجهی اختصاص یافته را مورد بررسی قرار داد.

بررسی طرح راهبردی آمریکا در توسعه هوش مصنوعی، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی دولت آمریکا» که برای آن بودجه قابل توجهی اختصاص یافته را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش عصر ارتباط، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف بررسی فناوری هوش مصنوعی و قانونگذاری آن در کشور، طرح راهبردی دولت فدرال آمریکا را در این زمینه مورد مطالعه قرار داد و نتایج بررسی وضعیت فناوری هوش مصنوعی و لزوم قانونگداری آن در کشور را اعلام کرد.

در این گزارش با بیان اینکه هوش مصنوعی یک فناوری درحال تحول است که مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی برای آینده ترسیم کرده، آمده است: این فناوری ظرفیت آن را دارد که در نحوه زندگی، کار، یادگیری و اکتشاف و تعامل ما انقلابی ایجاد کند.

پژوهش‌های هوش مصنوعی می تواند اولویت های ملی شامل افزایش رفاه اقتصادی، بهبود فرصتهای آموزشی، کیفیت زندگی و همچنین افزایش امنیت ملی و داخلی را تحکیم بخشد. به دلیل این مزایای بالقوه، دولت ایالات متحده سال‌های زیادی است که بر پژوهش‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است.

با وجود این، مانند هر فناوری مهم دیگری که دولت فدرال به آن توجه دارد، در کنار فرصت‌های بسیار بزرگ موجود، ملاحظاتی وجود دارند که ضروری است برای جهت دهی کلی تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی وابسته به بودجه فدرال به آنها توجه جدی شود.

این گزارش می‌افزاید؛ در سوم ماه می ۲۰۱۶ کمیته ای فرعی با عنوان «یادگیری ماشین و هوش مصنوعی» در شورای ملی علوم و فناوری برای هماهنگی فعالیت‌های فدرال در زمینه هوش مصنوعی تشکیل شد؛ این کمیته فرعی در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ از کمیته فرعی تحقیقات و توسعه شبکه و فناوری اطلاعات درخواست کرد که «طرح راهبردی ملی تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی» را تدوین کند.

کارگروه هوش مصنوعی در کمیته فرعی تحقیقات و توسعه شبکه و فناوری اطلاعات برای تعیین اولویت‌های راهبردی فدرال در پژوهشهای هوش مصنوعی با عنایت و توجه ویژه به محدوده‌ها و زمینه‌های دور از توجه و تمایل صنعت شکل گرفت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این موضوع که «طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی»، مجموعه‌ای از اهداف را برای پژوهش‌های وابسته به بودجه فدرال تعیین می‌کند، تصریح می‌کند که پژوهش‌هایی که دولت و خارج از دولت آن را با بودجه فدرال انجام می‌دهد، مانند پژوهش‌های دانشگاهی، ملزم به رعایت اولویت‌های این برنامه هستند.

هدف اصلی این پژوهش تولید فناوری و دانش هوش مصنوعی جدید برای فراهم کردن بازاری از مزایای مطلوب و کاستن تأثیرات نامطلوب آن بر جامعه است.

این گزارش راهبردهایی همچون ارزیابی و اندازه گیری فناوری های هوش مصنوعی از طریق وضع استانداردها و معیاردهی‌ها، توسعه روش‌های اثربخش برای همکاری انسان و هوش مصنوعی، درک و تبیین تأثیرات اخلاقی، قانونی و اجتماعی هوش مصنوعی، اطمینان از ایمنی و امنیت سیستم های هوش مصنوعی، توسعه مخازن داده عمومی مشترک و فضاهای آموزشی و آزمایشی هوش مصنوعی، زمینه سازی برای سرمایه گذاری بلندمدت در تحقیقات هوش مصنوعی و درک بهتر نیازهای کارکنان را برای رسیدن به هدف مذکور، معرفی می‌کند.