با این گجت از شر همسایه‌های پر سروصدا خلاص شوید!

به تازگی گجتی ساخته شده است که با اتصال آن به دیوار می‌توان سروصدای همسایه‌ها را ساکت کرد.

با این گجت از شر همسایه‌های پر سروصدا خلاص شوید!

به تازگی گجتی ساخته شده است که با اتصال آن به دیوار می‌توان سروصدای همسایه‌ها را ساکت کرد.

به گزارش عصر ارتباط، گاهی اوقات سروصدای همسایه‌ها مزاحم زندگی افراد می‌شود. درهمین راستا گجتی به نام «Qloud» ساخته شده است.

کافی است که آن را به پریز برق وصل کرد تا آرامش در خانه برقرار شود. این گجت ارتعاشات دیوار خانه را ساکت می‌کند. این گجت می‌تواند بلندترین سروصداها را خاموش کند.

نقد و بررسی بازی