مدیرعامل مخابرات: شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یکی از با ثبات‌ترین شرکت‌های بورسی ایران، هفته گذشته بزرگ‌ترین تأمین مالی بخش خصوصی در تاریخ بورس کشور را رقم زد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تقویت زیرساخت شبکه و فناوری اطلاعات، ارائه سرویس‌های یکپارچه و باندل، ارائه اپلیکیشن های کسب ‌وکار و توسعه شبکه فروش از جمله تغییرات آینده در یکپارچگی‌های‌ مجموعه ثابت و سیار است.

مدیرعامل مخابرات: شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یکی از با ثبات‌ترین شرکت‌های بورسی ایران، هفته گذشته بزرگ‌ترین تأمین مالی بخش خصوصی در تاریخ بورس کشور را رقم زد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تقویت زیرساخت شبکه و فناوری اطلاعات، ارائه سرویس‌های یکپارچه و باندل، ارائه اپلیکیشن های کسب ‌وکار و توسعه شبکه فروش از جمله تغییرات آینده در یکپارچگی‌های‌ مجموعه ثابت و سیار است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، سید مجید صدری  ایران با تأکید بر وجود همدلی و پشتیبانی کامل در بین اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران عمده شرکت به‌منظور تحقق اهداف یادشده، اظهارداشت: تقویت زیرساخت شبکه و فناوری اطلاعات، ارائه سرویس‌های یکپارچه و باندل، ارائه انواع اپلیکیشن های کسب ‌وکار و همچنین توسعه شبکه فروش از جمله بخش‌هایی است که با هم افزایی و همپوشانی در مجموعه ارتباطات ثابت و سیار قابل تحقق است.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران به‌عنوان یکی از با ثبات‌ترین شرکت‌های بورسی ایران، هفته گذشته بزرگ‌ترین تأمین مالی بخش خصوصی در تاریخ بورس کشور به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان را رقم زد و سهام روبه رشد شرکت و نقش مثبت آن در تعیین شاخص بازار بورس کشور، نشانگر ثبات وضعیت و بهبود فزاینده محیط کسب‌وکار صنعت مخابرات و بازار ارتباطات در کشور است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه