شناسایی هویت افراد از نوع راه رفتن‌شان!

دانشمندان یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته‌اند که افراد را با توجه گام‌هایشان شناسایی می‌کند.

شناسایی هویت افراد از نوع راه رفتن‌شان!

محققان با کمک هوش مصنوعی و یک پد فشار سیستم احراز هویت بیومتریکی ساخته‌اند که افراد را با توجه به گام‌هایشان شناسایی می‌کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،  محققان دانشگاه منچستر و مادرید یک سیستم احراز هویت بیومتریک جدید ساخته‌اند که فقط با توجه به راه رفتن افراد روی یک پد فشار آنها را شناسایی می‌کند.

این پد در کف زمین قرار داده می‌شود و هنگامیکه افراد روی آن راه می‌روند، الگوی راه رفتنشان(فشاری که در هر گام ایجاد می‌کنند) ثبت می‌شود. در این فرایند کفش پوشیدن یا نپوشیدن افراد اهمیتی ندارد.

به هرحال اطلاعات ثبت شده با الگویی که قبلا از فرد گرفته شده، تطابق داده می‌شود تا مشخص شود فردی که از روی پد می‌گذرد همان کسی باشد که ادعا می‌کند.

عمر کوستیلا ریز رهبر این پژوهش می‌گوید: هرانسانی هنگام حرکت به طور تقریبی ۲۴ ویژگی و حرکت مخصوص به خود دارد که الگوی راه رفتن او را تشکیل می‌دهد. بنابراین با رصد این حرکات می‌توان کاربر را شناسایی کرد.

محققان برای آموزش هوش مصنوعی به کاررفته در این سیستم بزرگترین مخزن اطلاعات گام‌های افراد در تاریخ را به وجود آوردند. این مخزن که SfootBD نام گرفته  شامل ۲۰ هزار سیگنال مربوط به گام‌های  ۱۲۷ نفر  است.

سیستم مذکور در اماکن بازرسی فرودگاهی، دفاتر اداری و محیط خانگی آزمایش شد و در همه آنها توانست به طور ۱۰۰ درصد افراد را درست تشخیص دهد.

علاوه برآن این تحقیق برای حل مشکل نشانگرهای کاهش قدرت شناخت و آغاز بیماری در افراد مختلف به وسیله اطلاعات خام مربوط به گام‌هایشان نیز انجام شد. به گفته ریز حرکات انسان یک نشانگر نوین برای کاهش قدرت شناخت است.