خط‌کشی زمین فوتبال توسط ربات جدید شرکت نیسان!

شرکت نیسان از ربات خود که قادر به خط‌کشی زمین فوتبال است رونمایی کرد.

خط‌کشی زمین فوتبال توسط ربات جدید شرکت نیسان!

شرکت نیسان از ربات خود که قادر به خط‌کشی زمین فوتبال است رونمایی کرد.

به گزارش عصر ارتباط، در پایان هفته اخیر شرکت نیسان از ربات کوچک خود رونمایی کرد. این ربات به طور مستقل می‌تواند خط‌کشی‌های زمین فوتبال را در ابعاد دقیق ترسیم کند.

براساس گزارش «نیواطلس»، ربات « Pitch-R» با استفاده از چهار دوربین، موقعیت یاب GPS و سیستم های پیش گیری از تصادف می‌تواند مکان مناسب جهت خط کشی را پیدا کند.

همچنین این ربات با رنگ سفید تجزیه پذیر خود، در کمتر از 20 دقیقه خطوط سفید را روی چمن، آسفالت و یا شن می‌کشد.

از طرفی نیروی Pitch-R از یک بسته باتری قابل شارژ با ظرفیتی نامشخص تامین می‌شود.

براساس این گزارش، سطوح ناهموار نیز برای کشیدن خطوط مشکلی ایجاد نمی‌کنند و طبق ادعای این خودروساز Pitch-R در صورت لزوم قابلیت هدایت در اطراف موانع را نیز دارد.