نوید آینده خوب در حوزه کسب و کار با گسترش فناوری نانو در کشور

کارشناس حوزه آب و پساب ستاد فناوری نانو با اشاره به محصولات و شرکت‌هایی که در حوزه نانو فعال شده‌اند، گفت حوزه کسب‌وکار نانو هر روز در حال گسترش است و این موضوع آینده خوبی را نوید می‌دهد.

نوید آینده خوب در حوزه کسب و کار با گسترش فناوری نانو در کشور

کارشناس حوزه آب و پساب ستاد فناوری نانو با اشاره به محصولات و شرکت‌هایی که در حوزه نانو فعال شده‌اند، گفت حوزه کسب‌وکار نانو هر روز در حال گسترش است و این موضوع آینده خوبی را نوید می‌دهد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از آنا، مهندس علی زبردستی، کارشناس حوزه آب و پساب ستاد فناوری نانو، درباره دستاوردهای ستاد ویژه نانو صحبت کرد.

علی زبردستی در آغاز درباره توسعه فناوری تصریح کرد: «اولویت نخست در این حوزه تربیت نیروی انسانی است که این اتفاق به خوبی رخ داده است. برای اینکه بتوانیم در صنعتی ورود کنیم، فناوری آن را داشته باشیم و در دنیا نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم، قاعدتا باید نیروی انسانی را به عنوان پایه اولیه مورد توجه قرار دهیم. بنابراین توجه ویژه در دهه گذشته درباره تربیت نیروی انسانی بود».

وی اضافه کرد: «به لحاظ تعداد و کیفیت مقالات، ایران جایگاه قابل قبولی دارد و خیلی فراتر از برنامه‌ریزی است که قبلا انجام داده‌ایم و این به دلیل همکاری خوب بین وزارت علوم، دانشگاه‌ها و ستاد نانو است که نهایتا خروجی آن کسب موفقیت در عرصه پژوهش و تحقیق بود».

کارشناس حوزه آب و پساب ستاد فناوری نانو درباره تشکیل ستادی درباره نانو گفت: «دلیل اصلی این موضوع بین رشته‌ای بودن فناوری نانو است. احساس می‌شد چون این فناوری جدید است، باید مورد توجه قرار گیرد. این رشته از پزشکی، نانو الکترونیک تا کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی بر این شد اگر پیگیری این فناوری به صورت ستادی باشد می‌تواند خیلی موفق‌تر باشد زیرا نیاز است با بخش‌های مختلف کشور ارتباط داشته باشد و خوشبختانه امروز به اهداف برنامه‌ریزی شده در حوزه فناوری نانو رسیده‌ایم».

وی اشاره کرد: «در حال حاضر در ستاد فناوری نانو با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی که در کشور در این حوزه شکل گرفته است، بیش از 10 حوزه صنعتی را به صورت تخصصی در بخش نانو در حال پیگیری هستیم و برای آنها محصول ارائه می‌دهیم و حتی صادرات نیز اتفاق افتاده است. در حوزه کشاورزی، ساختمان، خودرو، نفت، پتروشیمی، آب و محیط زیست به صورت هدفمند از فناوری نانو استفاده می‌کنند که تحقیقات آن در مراکز رشد فناوری و پردیس‌های دانشگاه‌ها به صورت تخصصی و هدفمند پیش می‌رود».

زبردستی با اشاره به شکل گیری محصولات و شرکت‌های قابل توجهی که در حوزه نانو شکل گرفته‌اند، گفت: «حوزه کسب‌وکار نانو هر روز در حال گسترش است که این موضوع آینده خوبی را برای این حوزه نوید می‌دهد».

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه