هوش مصنوعی سریع‌تر از متخصصان سرطان را شناسایی می‌کند!

محققان بین‌المللی یک سیستم هوش مصنوعی ساخته‌اند که سریع‌تر و دقیق‌‌تر از ۵۸ متخصص پوست توانست ملانوماهای بدخیم را از خال بی ضرر پوستی تشخیص دهد.

هوش مصنوعی سریع‌تر از متخصصان سرطان را شناسایی می‌کند!

محققان بین‌المللی یک سیستم هوش مصنوعی ساخته‌‌اند که سریع‌تر و دقیق‌‌تر از ۵۸ متخصص پوست توانست ملانوماهای بدخیم را از خال بی ضرر پوستی تشخیص دهد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محققان  آلمانی، آمریکایی و فرانسوی یک سیستم هوش مصنوعی ساخته‌اند که هنگام بررسی ۱۰۰ هزار تصویر توانست ضایعات خطرناک پوستی را تشخیص می‌دهد.

این درحالی است که عملکرد رایانه در ایجاد تمایز میان ملانوماهای بدخیم و خال‌های بی ضرر، سریع تر و دقیق تر از  ۵۸ متخصص پوست از ۱۷ کشور دنیا است. در این آزمایش  نرخ صحت تشخیص متخصصان پوست ۸۶.۶ درصد و ماشین هوش مصنوعی ۹۵ درصد بود.

همچنین باید توجه داشت که این سیستم در مقایسه با متخصصانی به کار گرفته شد که حداقل ۵ سال تجربه داشتند.

به گفته محققان، هوش مصنوعی ابزاری کارآمد برای تشخیص سریع تر و آسان تر سرطان پوست است و به پزشکان کمک می‌کند تا قبل از گسترش سرطان، آن را با جراحی حذف کنند. البته ممکن نیست یک ماشین بتواند به طور کامل جایگزین پزشک شود.