انعطاف پذیر کردن خیابان‌های لندن براساس میزان ترافیک!

قرار است در لندن مسیرهایی میان پیاده رو و آسفالت خیابان ساخته شود که کاربری آن با توجه به ساعات روز برای کنترل جریان ترافیکی تغییر می کند. کاربری مسیرها با چراغ های ال ای دی مشخص می شود.

 انعطاف پذیر کردن خیابان‌های لندن براساس میزان ترافیک!

قرار است در لندن مسیرهایی میان پیاده رو و آسفالت خیابان ساخته شود که کاربری آن با توجه به ساعات روز برای کنترل جریان ترافیکی تغییر می کند. کاربری مسیرها با چراغ های ال ای دی مشخص می شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر قرار است در لندن  در فاصله میان پیاده رو و آسفالت خیابان مسیرهایی ساخته شود که به طور ناگهانی ظاهر می شوند و فضایی برای دوچرخه سواران و عابران ایجاد می کنند. قرار است این طرح اولیه با کمک فناوری شبیه سازی در لندن اجرا شود.

شرکت طراحی مهندسی انگلیسیArup  مشغول ابداع این مسیر انعطاف پذیر است که با توجه به ساعت روز برای حداکثر کردن جریان ترافیک اندازه آن تغییر می کند.

به عنوان مثال این مسیر انعطاف پذیر در ساعت اوج ترافیک می تواند لاینی برای حرکت خودروهای خودران ایجاد کند، درظهر مکانی برای دوچرخه سواران باشد و عصرها نیز به پیاده رو تبدیل شود.

 سازندگان این مسیر معتقدند چنین جاده ای را می توان با دوربین و کانترهای ترافیکی و رصد کنندگان کیفیت هوا بررسی کرد تا مشخص شود در ساعات مختلف روز چه اقداماتی لازم است.

به گفته شرکت سازنده چراغ های ال ای دی تغییر در این مسیرها را مشخص می کنند. چنین بخش هایی از جاده حتی با تغییر شکل می توانند تعداد خودروهای درحال حرکت را بکاهند و بنابراین زمانیکه سطح آلودگی هوا بالا می رود، از انتشار گاز اگزور خودروها جلوگیری کنند.

 جالب آنکه حتی ویژگی های ثابت مانند خطوط دوبل زرد و ایستگاه اتوبوس نیز در چنین جاده ای انعطاف پذیرتر خواهند بود.

سوزان کلریس یکی از مدیران شرکت Arup در این باره می گوید: خیابان های فعلی سال ها قبل و زمانی طراحی شده اند که فناوری های مختلف و تغییرات رفتار سفر در شهروندان به وجود نیامده بود.

بنابراین ما به جای افزایش فضای حرکت خودروها در خیابان هایی که ۲۰ یا ۳۰ سال قبل طراحی شده اند، اکنون می خواهیم آنها را مدیریت کنیم تا به مکانی سالم تر  تبدیل شوند.

این شرکت بودجه ۴۰ هزار دلاری از کمیسیون ملی زیربنا در انگلیس برای اجرای این پروژه دریافت کرده تا خیابان هایی را طراحی کند و بسازد که برای خودروهای خودران مناسب باشد. این شرکت اکنون سه ماه فرصت دارد تا مطالعات قابلیت اجرایی پروژه را انجام دهد.