تصویب سند آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در شورای عالی فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه آگاهی بخشی و آموزش سواد مجازی به مردم برای غرق نشدن در فضای مجازی ضروری است، از تصویب کلیات سند آموزش عمومی و فرهنگ سازی فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

تصویب سند آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در شورای عالی فضای مجازی

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه آگاهی بخشی و آموزش سواد مجازی به مردم برای غرق نشدن در فضای مجازی ضروری است، از تصویب کلیات سند آموزش عمومی و فرهنگ سازی فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل  از فارس، امیر خوراکیان  از طرح موضوع سند آموزش عمومی و فرهنگ سازی در فضای مجازی در جلسه شورای عالی فضای مجازی خبر داد و اظهارداشت: این سند 2 شنبه دو هفته گذشته در جلسه شورا مطرح شد و کلیات و سیاست‌های آن به تصویب اعضای شورا رسید.

وی با بیان اینکه این سند راه‌کاری برای هماهنگی تمامی بخش‌های مرتبط را در بردارد، افزود: امیدواریم به زودی در جلسات بعدی، سند به طور کامل به تصویب برسد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره ضرورت و اهمیت این سند، تصریح کرد: آگاهی بخشی به مردم در فضای مجازی و آموزش سواد مجازی به کاربران یک ضرورت پیش‌گیرانه برای جلوگیری از غرق شدن مردم در فضای مجازی است، تا مردم بتوانند در انتخاب زمین بازی و پلت‌فرم هوشیار باشند.

وی با ذکر مثالی گفت: تلگرام رسانه‌ای کور بود، علاوه بر این، این پیام‌رسان در حال تبدیل شدن به پلت‌فرمی بود که روی سکوی تمامی خدمات مورد نیاز مردم قرار گیرد؛ حتی پول کشور را هم به رسمیت نشناسد و تمام قوانینی که در جامعه تصویب شده و اصول اجتماعی را دور بزند.