کاهش محبوبیت فیس‌بوک در میان نوجوانان آمریکایی

بررسی جدید موسسه پیو نشان می دهد محبوبیت شبکه اجتماعی فیس بوک در میان نوجوانان آمریکایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

کاهش محبوبیت فیس‌بوک در میان نوجوانان آمریکایی

بررسی جدید موسسه پیو نشان می‌دهد محبوبیت شبکه اجتماعی فیس بوک در میان نوجوانان آمریکایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، این آمار نشان می‌دهد تنها ۵۱ درصد از آمریکایی‌های ۱۳ تا ۱۷ ساله از فیس بوک استفاده می‌کنند و این رقم در مقایسه با رقم ۷۱ درصد سال ۲۰۱۵ کاهش زیادی یافته است.

هم اکنون ۷۲ درصد نوجوانان امریکایی از اینستاگرام و ۶۹ درصد از اسنپ چت استفاده می‌کنند. ۴۵ درصد از آمریکایی‌های ۱۳ تا ۱۷ ساله هم گفته اند به طور دائمی‌و بی وقفه آنلاین هستند. این رقم در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۴ درصد بوده است.

نکته جالب اینکه بر اساس آمار پیو در سه سال قبل، ۵۲ درصد از نوجوانان آمریکایی کاربر اینستاگرام بوده اند و این رقم در مورد اسنپ چت ۴۱ درصد بوده است. در حال حاضر تنها ۳۲ درصد از نوجوانان آمریکایی دارای حساب کاربری توئیتر هستند.

در میان پلاتفورم‌های مختلف یوتیوب بیشترین محبوبیت را در میان نوجوانان آمریکایی دارد و ۸۵ درصد از آمریکایی‌های ۱۳ تا ۱۷ ساله می‌گویند از آن استفاده می‌کنند.

وقتی از نوجوانان آمریکایی در مورد شبکه اجتماعی که بیش از همه مورد و به طور مداوم مورد استفاده قرار می‌دهند پرسش شده، باز هم فیس بوک شرایط مناسبی نداشته است.

در میان شبکه‌های اجتماعی مختلف اینستاگرام با ۳۳ درصد در رتبه اول بوده، رتبه دوم با ۳۲ درصد به یوتیوب رسیده و فیس بوک با ۱۰ درصد رتبه پایانی را از آن خود کرده است.