تشکیل کمیته زیست بوم مخابرات ماهواره‌ای

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به تشکیل کمیته زیست بوم مخابرات ماهواره‌ای، خواستار همکاری علمی و فنی نهادهای تحقیقاتی برای تدوین سند راهبردی مخابرات ماهواره ای شد.

 تشکیل کمیته زیست بوم مخابرات ماهواره‌ای

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به تشکیل کمیته زیست بوم مخابرات ماهواره‌ای، خواستار همکاری علمی و فنی نهادهای تحقیقاتی برای تدوین سند راهبردی مخابرات ماهواره ای شد.

به گزارش عصر ارتباط، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بازار جهانی بخش خصوصی در صنعت ماهواره، نزدیک به ۹۳ درصد آن (۲۴۰ میلیارد دلار) در بخش پایین دست صنعت ماهواره محقق شد.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه این است که حدود ۶۵ درصد از حجم بازار پایین دستی صنعت ماهواره (بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار) متعلق به حوزه مخابرات ماهواره ای بوده که از این میزان، حدود ۲۰ درصد مربوط به ساخت تجهیزات زمینی و مابقی مربوط به خدمات ارتباطی ماهواره ای است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه خدمات ارتباطات ماهواره ای در سراسر جهان از طریق ۵۸ اپراتور ماهواره ای و شبکه های فروش آنها که حدود ۴۵۰ ماهواره مخابراتی در مدار «زمین آهنگ» را در اختیار دارند، تامین می شود، گفت: این موضوع لزوم ورود جدی به حوزه توسعه زیرساخت های مخابرات ماهواره ای و خدمات آن با حضور بازیگران و ذینفعان این حوزه را نشان می دهد.

 تشکیل کمیته زیست بوم مخابرات ماهواره‌ای

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: در کنار فعالیت های صورت گرفته در سازمان فضایی ایران در زمینه توسعه بومی ماهواره های مخابراتی، تهیه متن پروانه اپراتوری ماهواره مخابراتی و خدمات تامین پهنای باند، کمیته ای تحت عنوان «کمیته زیست بوم ماهواره مخابراتی» در سازمان فضایی ایران به منظور شناخت وضع موجود و زمینه های توسعه بازار مخابرات ماهواره ای در کشور تشکیل شد.

وی گفت: نظر به بررسی های صورت گرفته در زمینه کاربردهای مخابرات ماهواره ای و روند رو به رشد فناوری در این حوزه، گروه های کاری به منظور بررسی تخصصی در ۴ حوزه ویدئو و برودکست، خدمات انتقال داده و پهن باند، خدمات ماهواره ای سیار و اینترنت اشیا تشکیل شده تا به بررسی وضعیت بازار جهانی و نحوه توسعه بازار داخلی در این ۴ حوزه بپردازند.

براری افزود: بی شک همکاری علمی و فنی نهادهای تحقیقاتی و خصوصی با سازمان فضایی ایران به منظور تدوین سند زیست بوم مخابرات ماهواره ای، برای آینده اقتصاد صنعت فضایی کشور بسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا امیدوارم بخش های تحقیقاتی و خصوصی کشور در شناخت زمینه های کاربردی جدید فناوری مخابرات ماهواره ای، یاری رسان ما در سازمان فضایی باشند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه