تشخیص سریع مواد مخدر با کمک فناوری نانو در کشور!

کیت تشخیص سریع ماده مخدر حشیش بر پایه ایمونوکروماتوگرافی حاوی نانوذرات با فناوری نانو توسط محققان کشور طراحی و تولید شد.

تشخیص سریع مواد مخدر با کمک فناوری نانو در کشور!

امروزه انجام آزمون سریع برای شناسایی و کنترل مواد به روش‌های ایمنوکروماتوگرافی بسیار گسترش یافته است. یکی از روش‌های متداول، روش تست جریان جانبی (Lateral Flow Assay) است.

به گزارش عصر ارتباط، در همین راستا محققان در یک شرکت ایرانی موفق به تولید کیت‌های تشخیص سریع حشیش با فناوری نانو حاوی نانو ذرات بر پایه ایمونوکروماتوگرافی شدند.

این کیت تشخیص سریع مواد مخدر به روش سنجش رقابتی عمل می‌کند. برای ساخت این نوع از کیت‌ها بر روی پد رهایش، نانوذرات طلا متصل به آنتی بادی شناسایی ماده مخدر قرار داده می‌شود.

این آنتی بادی برای غلظت حد مجاز است و با اعمال آنالیت حاوی ماده مخدر روی پد نمونه و عبور آن از روی پد رهایش نانوذرات متصل به آنتی بادی به ماده مخدر نمونه متصل می‌شوند.

بر روی خط تست مقداری ماده مخدر و بر روی خط کنترل آنتی «آنتی بادی» قرار داده شده است. با رسیدن نانوذرات متصل به آنتی بادی به این خط، رنگ آن روشن خواهد شد و درنتیجه آزمون صحیح نشان داده می‌شود. 

این محصول مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو و دارای تاییدیه نانو مقیاس است. این کیت‌های تشخیصی حشیش اکنون وارد بازار شده است.