ساخت ردیاب برای بوی بد دهان، توسط محققان کره جنوبی

محققان کره جنوبی حسگری ابداع کرده اند که بوی بد دهان را ردیابی می کند.

ساخت ردیاب برای بوی بد دهان، توسط محققان کره جنوبی

محققان کره جنوبی حسگری ابداع کرده اند که بوی بد دهان را ردیابی می کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، شیمی دانان موسسه KAIST حسگری ابداع کرده اند که می تواند بوی بد دهان را ردیابی کرده و اگر نیاز باشد فرد دهان خود را بشوید، به رنگ قهوه ای در می آید.

این حسگر سولفید هیدروژن را ردیابی می کند. این ماده شیمیایی که بویی مشابه تخم مرغ گندیده دارد یکی از دلایل اصلی بوی بد دهان است. بوی بد دهان یا هالیتوزیس در نتیجه تجمع باکتری به وجود می آید. حسگرهای مشابهی برای ردیابی نشت سولفید هیدروژن در انبارهای صنعتی استفاده می شوند.

البته این دستگاه ها برای تشخیص بوی بد دهان باید دقیق تر عمل کنند. به هرحال محققان برای ابداع چنین حسگری از استات سرب استفاده کردند. این ماده شیمیایی در مجاورت سولفید هیدروژن به رنگ قهوه ای در می آید.

 در مرحله بعد آنها این ماده را روی یک شبکه نانوفیبر قرار دادند تا سطح بیشتری برای ایجاد عکس العمل با گاز سولفید هیدروژن وجود داشته باشد.

 این تحقیق در ژورنال «Analytical Chemistry» منتشر شده است.