استفاده از رایانه کوانتومی برای تولید باتری‌های قدرتمندتر

شرکت فولکس واگن قصد دارد با استفاده از یک رایانه کوانتومی باتری های بهتر و قدرتمندتری به منظور استفاده در خودروهای برقی تولیدی خود بسازد.

استفاده از رایانه کوانتومی برای تولید باتری‌های قدرتمندتر

شرکت فولکس واگن قصد دارد با استفاده از یک رایانه کوانتومی باتری های بهتر و قدرتمندتری به منظور استفاده در خودروهای برقی تولیدی خود بسازد.

به گزارش عصر ارتباط، این رایانه کوانتومی قادر به شبیه سازی ساختارهای شیمیایی مانند ترکیبات هیدروژن و لیتیوم و همچنین زنجیره های کربنی فعال و موجود در باتری هاست و از این طریق می تواند به یافتن راه هایی به منظور تسریع عملکرد باتری ها و افزایش توان ذخیره سازی آنها کمک کند.

تولید باتری با استفاده از قابلیت بالای پردازش و شبیه سازی رایانه کوانتومی منجر به ابداع باتری هایی خواهد شد که وزن کمتری دارند و چگالی آنها برای ذخیره سازی انرژی بیشتر از حد معمول است.

شبیه سازی درست و دقیق فعالیت های الکتروشیمیایی باتری های مورد استفاده در خودروهای برقی توسط فولکس واگن با همکاری شرکت های دی – ویو و گوگل صورت می گیرد. این دو شرکت رایانه های کوانتومی مورد نیاز فولکس واگن را تامین کرده اند و گروه هایی از فولکس واگن در مونیخ و سان فرانسیسکو در حال پژوهش در این زمینه هستند.