کوچکترین پهپاد جهان در خدمت ارتش آمریکا

ارتش آمریکا قراردادی ۲۶ میلیون دلاری برای استفاده از کوچکترین پهپاد دنیا با قابلیت نظارت و ردیابی تهدید ها امضا کرده است.

کوچکترین پهپاد جهان در خدمت ارتش آمریکا

ارتش آمریکا قراردادی ۲۶ میلیون دلاری برای استفاده از کوچکترین پهپاد دنیا با قابلیت نظارت و ردیابی تهدید ها امضا کرده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، ارتش آمریکا در آینده از مینی پهپادها در میدان های جنگ استفاده خواهد کرد. شرکت تصویربرداری گرماییFlir قراردادی ۲۶ میلیون دلاری امضا کرده تا پهپادهای نانوBlack Hornet خود را برای برنامه Soldier Borne Sensor(SBS) به کار گیرد. به گفته Flirسیستم شناسایی بلک هورنت،  کوچکترین پهپاد نانو تایید شده برای میدان جنگ در دنیا است.

ارتش با این شرکت قراردادی امضا کرده تا از بلک هورنت نسخه ۳ استفاده کند. این پهپاد قابلیت ردیابی و نظارت تهدیدها را دارد.

کوچکترین پهپاد جهان در خدمت ارتش آمریکا

وزنBlack Hornet فقط ۳۲ گرم است و قابلیت پردازش سریع تصویر را دارد. این دستگاه مجهز به یک میکرو دوربین گرمایی است تا تصویرهای با شفافیت بیشتر ثبت کند.