"امضای میکروبی" روش جدیدی برای شناسایی مجرمان!

محققان روش جدیدی به نام «امضای میکروبی» برای شناسایی مجرمان ابداع کرده‌اند که بر پایه بررسی میکروب‌هایی است که هر فرد در محیط منتشر می‌کند.

"امضای میکروبی" روش جدیدی برای شناسایی مجرمان!

محققان روش جدیدی به نام «امضای میکروبی» برای شناسایی مجرمان ابداع کرده‌اند که بر پایه بررسی میکروب‌هایی است که هر فرد در محیط منتشر می‌کند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، در آینده نزدیک می‌توان با استفاده از اثر باکتری‌ها و موجودات ریزی که مجرمان در صحنه جنایت جا می‌گذارند، آنها را شناسایی کرد.

گروهی از میکروبیولوژیست‌ها و کارشناسان امور جنایی، روشی به نام «امضای میکروبی» را ابداع کرده اند که در کنار اثر انگشت و دی ان ای برای شناسایی مجرمان به کار گرفته خواهد شد.

انسان‌ها در هر ساعت حدود ۳۶ میلیون سلول میکروبی منتشر می‌کنند و این انتشارات نامرئی سرنخی از مجرم را فراهم می‌کنند.

 هرچند تحقیقات در این حوزه هنوز در مرحله ابتدایی است، اما محققان امیدوارند در آینده از این روش برای ردیابی مجرمان استفاده کنند.

جارد همپتون مارسل محقق ارشد این طرح می‌گوید: جرقه این پژوهش زمانی زده شد که تحقیقی دیگر نشان داد در هر خانه یک اجتماع از ارگانیسم‌های ریز و یگانه  (میکروبوم خانگی) وجود دارد.

 این روند نشان می‌دهد محیط میکروبی با وجود یا غیبت افراد در محیط شکل می‌گیرد.

 پس از آن محققان با انجام چند مطالعه در کفش‌ها و موبایل نشان دادند  میکروب‌های فردی به دستگاه‌های شخصی منتقل می‌شود و می‌توان این دو را بهم مرتبط کرد.