همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

تشکیل تیم امنیتی توسط مقامات استرالیایی، برای مقابله با هکرهای سایبری

تشکیل تیم امنیتی توسط مقامات استرالیایی  برای مقابله با هکرهای سایبری

مقامات استرالیایی قصد دارند به منظور حفاظت از زیرساخت های این کشور در زمان برگزاری انتخابات آتی در برابر هکرهای سایبری یک گروه امنیتی ویژه تشکیل دهند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، مقامات استرالیایی قصد دارند به منظور حفاظت از زیرساخت های این کشور در زمان برگزاری انتخابات آتی در برابر هکرهای سایبری یک گروه امنیتی ویژه تشکیل دهند.

این گروه ویژه وظیفه مقابله با هکرهایی را بر عهده دارد که قصد دارند فرایند برگزاری انتخابات در این کشور را از طریق حملات سایبری و هک کردن شبکه های رایانه ای مختل کنند.

در سال های اخیر موارد متعددی از دخالت قدرت های خارجی در انتخابات کشورهای مختلف گزارش شده و استرالیا بیم دارد که این مشکل در انتخابات آتی این کشور که ماه آینده برگزار می شود، رخ دهد.

قرار است وزارت کشور استرالیا ضمن بررسی این موضوع خطرات سایبری احتمالی را شناسایی کند و اقدامات احتیاطی را در این زمینه به عمل آورد.

گفتنی است اعضای گروه جی 7 در جریان برگزاری نشست سران این گروه در کانادا متعهد به انجام اقداماتی به منظور حفاظت از انتخابات در برابر مداخلات خارجی شده اند.

درج دیدگاه

بررسی بازی